Spolupráce obcí Projekty > Hodina češtiny – Hodina slovenčiny

Hodina češtiny – Hodina slovenčiny

Obec: Základní škola Slavičín - Vlára

Celkové náklady: 139 000 Euro
Míra dotace: Operační program Příhraniční spolupráce SR-ČR: 118 150 Euro
Vlastní zdroje: 20 850 Euro

Hlavním cílem projektu „Hodina češtiny – Hodina slovenčiny“ bylo podpořit vzájemnou spolupráci mezi základními školami ve Slavičíně a Novej Dubnici v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje kompetencí žáků prostřednictvím inovativních vyučovacích forem a metod. Snahou bylo zvýšení povědomí žáků a pedagogů o partnerské obci a podpora rozvoje jejich sociálních a odborných dovedností prostřednictvím vzájemné výměny informací a poznatků na společných videohodinách. Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím pořízení audiovizuální techniky – vybavení multifunkční učebny – interaktivní tabule. Obě partnerské školy tak získaly vhodnou techniku, která umožnila propojit partnerské školy při výuce. Došlo ke komplexnímu vybavení učeben videokonferencí, PC pro žáky a doprovodné techniky, což umožnilo realizovat společné česko-slovenské vyučovací hodiny vybraných předmětů.

hodinaC_S1hodinaC_S2hodinaC_S3hodinaC_S4P1000131
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.