Spolupráce obcí Projekty > Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce

Hospodaření v lesích a údržba krajiny se zaměřením na obce

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 452 800 Kč
Míra dotace: Program rozvoje venkova 339 600 Kč
Vlastní zdroje: 113 200 Kč

Projekt byl primárně zaměřen na vzdělávání cílové skupiny v oblasti hospodaření v lesích a údržbě krajiny, jejichž vlastníky jsou obce. Předmětem projektu bylo představení základních podmínek hospodaření v lesích a údržby krajiny v majetku obce. Aby mohl být cíl naplněn, bylo realizováno celkem 12 odborných seminářů - každý pro 15 osob. Na seminářích byla probírána také související legislativa a zákonné podmínky pro hospodaření v lesích. Součástí výstupu projektu byly vzdělávací materiály rozdávané účastníkům akcí na CD a v listinné podobě. Projekt byl realizován v roce 2012 a proškolil účastníky seminářů v podmínkách dobrého hospodaření v lesích a aktuální legislativě.

Bez-nazvuHLstr14bStr17b-novehospodareni2hospodareni3hospodareni4
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.