Spolupráce obcí Projekty > Informační most sdružení měst a obcí na česko-slovenské hranici

Informační most sdružení měst a obcí na česko-slovenské hranici

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 473 450 Kč
Míra dotace: 355 087 Kč
Vlastní zdroje: 118 363 Kč

Projekt si kladl za cíl rozvoj spolupráce sdružení měst a obcí na obou stranách hranice. Jednalo se o zviditelnění samotných sdružení pro potřeby členských obcí a tamějších občanů. Výměna dosavadních zkušeností byla záměrem pro navázání spolupráce sekretariátů sdružení, stejně jako vzájemná výměna v rámci obdobné činnosti a nápomoc členským i nečlenským městům a obcím v rozvoji přeshraničního partnerství. Prostřednictvím regionálního zpravodaje a webových stránek byla veřejnost informována o možnostech, které jim členské města a obce na obou stranách hranice nabízejí. Projekt zahrnoval celkem tři výstupy a to Zpravodaj – čtvrtletní periodikum, kde byla prezentována přeshraniční spolupráce, semináře starostů, které tak umožnily vzájemnou výměnu zkušeností, a internetový informační portál, který svým obsahem stále podporuje vznik a navázání spolupráce členských obcí.

inf_most1inf_most2
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.