Spolupráce obcí Projekty > Přes informace k novým projektům

Přes informace k novým projektům

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 410 225 Kč
Míra dotace: Fond mikroprojektů: 307 668 Kč
Vlastní zdroje: 102 557 Kč

Tento projekt navazoval na předchozí projekt „Informační most sdružení měst a obcí na česko-slovenské hranici“. Nový projekt si kladl za cíl napomoci členským obcím při tvorbě a realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Projekt byl určen pro zástupce členských i nečlenských obcí a pro veřejnost. Výstupem projektu byly čtyři hlavní aktivity a to vzdělávací seminář a kurz, periodikum a databáze partnerů. Seminář pro zástupce měst a obcí podal ucelené informace o možnostech čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. V rámci pořádaného kurzu byli vzděláváni představitelé veřejné správy, kteří na několika setkání získali znalosti potřebné k orientaci v problematice při přípravě žádostí o dotaci, povinných příloh a při samotné realizace projektů. Dalším výstupem projektu bylo pravidelně vydávané periodikum Rozhledy Zlínského kraje a databáze partnerů. Ta napomáhá obcím ve vyhledávání partnera pro projekty přeshraniční spolupráce.

P1090071
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.