Spolupráce obcí Projekty > Projekt průzkumných vrtů pro vyhledávání nových zdrojů pitné vody pro obce mikroregionu Babicko

Projekt průzkumných vrtů pro vyhledávání nových zdrojů pitné vody pro obce mikroregionu Babicko

Obec: Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“

Celkové náklady: 3 108 000 Kč
Míra dotace: Operační program Životní prostředí: 2 797 200 Kč
Vlastní zdroje: 310 800 Kč

Projekt byl zaměřen na hydrogeologický průzkum vyhledávání nových zdrojů pitné vody. V rámci projektu byly vybudovány dva průzkumné hydrogeologické vrty, byly provedeny hydrodynamické zkoušky a laboratorní stanovení, geofyzikální průzkum a mapování. Realizací projektu došlo k rozšíření přístupu k zásobám pitné vody využitelných k zásobování obyvatel šesti obcí Sdružení a v budoucnosti ke zvětšení kapacity stávajícího vodovodu a umožnění přístupu dalším obcím k existujícímu vodovodu.

akt_vrtyvrty
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.