Spolupráce obcí Projekty > Společnou cestou česko-slovenským pohraničím

Společnou cestou česko-slovenským pohraničím

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 18 760 Euro
Míra dotace: Fond mikroprojektů: 14 144,7 Euro
Vlastní zdroje: 4 615,3 Euro

Projekt byl realizován za spolupráce Sdružení měst a obcí Východní Moravy s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou. Cílem projektu bylo vytvořit komplexní nabídku produktů cestovního ruchu, která by umožnila turistům lépe organizovat čas strávený v česko-slovenském příhraničí a přispěla tak k prodloužení jejich pobytu v regionu. Nástroji vedoucími k naplnění tohoto cíle byla příprava webové prezentace a tvorba propagačních map pro distribuci v informačních centrech a na jiných místech hojně navštěvovaných turisty. Nově vzniklý webový portál prezentuje cyklotrasy a pěší trasy včetně detailního popisu, výškového profilu trasy či mapy. Portál také nabízí turistické zajímavosti (hrady, zámky, rozhledny, atd.) členěné dle obecní příslušnosti, včetně důležitých informací jako jsou otvírací doba či vstupné. Mikroprojekt Společnou cestou česko-slovenským pohraničím tak trvale přispívá k rozvoji a integraci cestovního ruchu na pomezí Česka a Slovenska.

spolecnou_cestou
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.