Spolupráce obcí Projekty > Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria

Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitria

Obec: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Celkové náklady: 39 732,5 Euro
Míra dotace: Operační program Příhraniční spolupráce SR-ČR: 33 772,62 Euro
Vlastní zdroje: 5 959,88 Euro

Cílem projektu byla podpora přeshraniční spolupráce Zlínského regionu a regionu Stredné Ponitrie. Specifickými cíli byla pak vzájemná přeshraniční integrace obcí při spolupráci na přeshraničních projektech, podpora dlouhodobějších forem spolupráce, navazování nových a utužování stávajících kontaktů, vytvoření a sdílení databáze projektových záměrů na české a slovenské straně. Záměrem projektu bylo také sdílení dobrých i špatných zkušeností získaných z již realizovaných projektů. Naplnění cílů bylo uskutečněno prostřednictvím nových webových stránek, organizace  odborných seminářů a konferencí, díky nimž se dostalo starostům obcí vzdělání v oblasti zadávání veřejných zakázek, financování společných projektů, rovných příležitostí v přeshraniční spolupráci a dalších.

P6131147P6131149PC051449PC051450spoluprace
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.