Spolupráce obcí Projekty > Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova Lhota

Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova Lhota

Obec: Francova Lhota

Celkové náklady: 2 517 848 Kč
Míra dotace: 39,72 %
Vlastní zdroje:

Žáci základní školy ve Francově Lhotě i sportující veřejnost se již mohou těšit z nově vybudovaného zázemí zdejší školní tělocvičny. Obec Francova Lhota díky podprogramu dokončila projekt na výstavbu nových šaten a sociálního zařízení v areálu školy. Absence šaten a sociálního zázemí komplikovaly plnohodnotné a efektivní využití tělocvičny. Tento stav se však stal minulostí díky aktivitě místní radnice. Díky projektu byly ve škole vybudovány nové šatny pro žáky, pro veřejnost i přestávková místnost pro děti. Důležitou a náročnou částí výstavby byla i realizace ploché střechy nad celým prostorem bývalého atria. Rekonstrukci a modernizaci základní školy se obec věnovala již od roku 2005 a prostřednictvím Podprogramu na podporu obnovy venkova se jí porařilo dokončit další část modernizace.

francova1francova2
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.