Spolupráce obcí Kontakt

Kontakt

Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Třída Tomáše Bati 5146
Zlín
760 01
smovm@seznam.cz

Předseda
Ing. Dalibor Maniš
manis@mu-vk.cz
 

Tajemník
Mgr. Jaroslav Šlechta
smovm@seznam.cz
mob. +420 774 179 009
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.