Spolupráce obcí Projekty > Možnosti řešení povodňových situací v česko-slovenském příhraničí

Možnosti řešení povodňových situací v česko-slovenském příhraničí

Obec: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Celkové náklady: 18 229 Euro
Míra dotace: Fond mikroprojektů: 16 481 Euro
Vlastní zdroje: 1 748 Euro

Cílem projektu bylo vytvořit ideální podmínky pro společná řešení v oblasti povodňové ochrany mezi příhraničními subjekty na české i slovenské straně. Cíl byl postupně naplňován společnými aktivitami Regionální rozvojové agentury Východní Moravy a Trenčianské regionálne a rozvojové agentúry. Jedním z výstupů projektu byla realizace webového portálu o protipovodňové ochraně, který je přístupný na adrese www.cs-povodne.eu. Dalšími výstupy byly přednášky a workshopy, součástí kterých byla také fyzická prezentace protipovodňových opatření jako jsou srážkoměr, hladinoměr či povodňové zábrany. Díky projektu byla proškolena cílová skupina sestávající např. z řad zástupců obcí, správců vodních toků či hasičských záchranných sborů.

9e53ebd9-fa82-457f-86c6-0df8bed4dc02povodne1povodne2povodne3povodne4Bez-nazvu3
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.