Spolupráce obcí Projekty > Multifunkční zařízení v KD Vlčková - půdní vestavba kulturního domu

Multifunkční zařízení v KD Vlčková - půdní vestavba kulturního domu

Obec: Vlčková

Celkové náklady: 1 691 000 Kč
Míra dotace: 58,25 %
Vlastní zdroje:

Kulturní dům v obci Vlčková byl postupně opravován a celá přestavba trvala 13 let. Na opravách se pracovalo dle finančních možností obce a dle získaných finančních příspěvků. Díky finanční podpoře z Krajského úřadu Podprogramu na podporu obnovy venkova se přestavbu podařilo v minulém roce dokončit. Oprava byla v minulosti spolufinancována také ze Státního fondu životního prostředí. V současné době jsou půdní prostory využity jako knihovna a celý objekt jako multifunkční zařízení.

3100_22533100_22543100_2255
Tato webová stránka vznikla v rámci projektu "Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova ve Zlínském kraji" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.